Главная » Новости » Kirim kalkinma vakfi kuruldu

Kirim kalkinma vakfi kuruldu

Kirim kalkinma vakfi kuruldu

Türkiye'de kuruluş çalışmalarını sürdüren "Kırım Kalkınma Vakfı" resmi prosedürü tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Kırım Kalkınma Vakfı; Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu öncülüğünde, İş adamı ve KTDF Genel Başkanı Ünver Sel ve bu hareketin uzun yıllar sürecinde destekçisi iş adamı Gencehan Tunay tarafından kurulmuştur.

Kırım Kalkınma Vakfı, kuruluş amacı itibari ile; Türkiye-Kırım-Rusya ekseninde ve Avrasya coğrafyasında faaliyetleri hedeflemektedir. Kırım Kalkınma Vakfı, Kırım'da yaşayan Kırım Tatar halkı ve diğer halkların hayat şartlarının yükseltilmesi yönünde çalışacaktır.
Kırım Kalkınma Vakfı, kuruluş süreci ile birlikte faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlamıştır. Vakfın amaçları; siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal olarak Kırım'ın konumunun yükseltilmesidir.

Kırım Kalkınma Vakfı, kuruluş süreci içinde bir çok devlet ve kuruluşlar ile fikir alışverişinde bulunmuştur. Bu amaç doğrultusunda Kırım yarımadası çevresi ve Avrasya bölge ülkeleri ile ilişki içerisinde olacaktır.

Kırım Kalkınma Vakfı, bölge coğrafyasının ilerlemesi yönünde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve kalkınma amaçlı; teşebbüs, yatırım ve girişimlere açıktır.
Bu yönde mevcut bölgede faaliyet gösteren resmi ve sivil kuruluşlar ile görüşmeler yapmıştır. Bu çerçevede çalışan benzeri oluşumlar ile de çalışacaktır.
Kırım Kalkınma Vakfı'nın merkezi Ankara'dır. Kırım Kalkınma Vakfı; Moskova-Avrasya ve Akmescit/Simferol'de temsilci atamıştır.