Главная » Деятельность » Статьи » TÜRK HEYETİNİN KIRIM’I ZİYARETİ TARİHİ BİR OLAYDIR

TÜRK HEYETİNİN KIRIM’I ZİYARETİ TARİHİ BİR OLAYDIR

Uçak krizinin birinci yılında 29 kişilik Türk heyetinin Moskova ve Kırım’ı ziyareti tarihi bir dönüm noktasıdır. 

Başında sevgili dostumuz Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Sayın Hasan Cengiz’in bulunduğu Türk heyeti, uçak krizinin birinci yılında Kırım’ı ziyaret etmişlerdir. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı olarak bu ziyareti selamlıyoruz. 

Kırım Tatar Cemaat Şurası ve Kırım Birliği Başkanı Sayın Seyit Ömer Mimetullayev ve Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Kırım Temsilcisi Hakan Sevindik ile Kırım Tatar yetkilileri Türk heyetini havaalanında coşkuyla karşılamışlar ve ziyaret boyunca en iyi misafirperverliği göstermişlerdir. 

Bu ziyaret Türk-Rus ilişkileri açısından tarihi önemdedir. Zira Moskova’daki Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı danışmanları heyette yer almışlar ve Türkiye’nin yeni Kırım politikasına ilişkin verilen tarihi mesajlara iştirak etmişlerdir. 

Değerli dostumuz, heyet başkanı Sayın Hasan Cengiz’in Kırım Tatarlarının Rusya’ya katılma kararının tanınması ile Kiev’de oluşturulan müftülüğün sahte olduğuna ilişkin beyanları Kırım Tatarlarını ziyadesiyle memnun etmiştir. 

Kırım Tatarları açısından Türkiye’nin aralarında Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri yetkililerinin de bulunduğu bir heyeti Kırım’a göndermesi, gönderilen heyetin Kırım Tatarlarının fikirlerine tercüman olması büyük bir memnuniyet yaratmıştır.

Rusya Federal Duması Milletvekili Sayın Ruslan Balbek ve Kırım Cumhuriyeti Başkanı ve Başbakanı Sayın Sergey Aksenov ile Kırım yerel yetkililerinin Türk heyetini kabul etmeleri ve birlikte yaptıkları değerlendirmeler Türk-Rus ilişkilerinin geleceği açısından umut vericidir. 

Ziyaretin Türkiye’nin resmi politikasına yansımalarının olacağını, bu politikanın Kırım Tatarlarının beklentileri ekseninde oluşturulacağını düşünüyor ve Türk hükümetinin ziyaret ekseninde adımlar atacağını ümit ediyoruz.

Ünver SEL 

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu 

Genel Başkanı